تبلیغات
دنیای من - اگر میدانستم ...
دنیای من
خدایا ... هرگز نگویمت دستم بگیر ، عمریست گرفته ای رهایم نکن !!!...

اگر می دانستم برای با هم بودنمان

       تنها عشق کافی نیست دل به یک سراب        

 نمی بستم که فرار تو سکوت مرا اینچنین داغدار

کند .
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 آبان 1390 توسط بهار