تبلیغات
دنیای من - حســرتــ
دنیای من
خدایا ... هرگز نگویمت دستم بگیر ، عمریست گرفته ای رهایم نکن !!!...

حسرت ِ مرا دیوارے می فهمـــــد

که به او نگاه مے کنے

اما دلتــــــ 

جایے دیگر است مهشید  وبلاگ با تو اینم نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 آبان 1390 توسط کـــاظم