تبلیغات
دنیای من - ببین آرایش با زنا چیکار می کنه!!!(عکس)
دنیای من
خدایا ... هرگز نگویمت دستم بگیر ، عمریست گرفته ای رهایم نکن !!!...

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  البته فکر کنم بعضی از اینها عمل کردن

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 آبان 1390 توسط کـــاظم