تبلیغات
دنیای من - آنقدر نبوده ام ...
دنیای من
خدایا ... هرگز نگویمت دستم بگیر ، عمریست گرفته ای رهایم نکن !!!...

میخواستم  آنقدر کم بشوم که دلتنگم شوند !!

   آه ... نمی دانستم که فراموش میشوم ...
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 آبان 1390 توسط بهار