تبلیغات
دنیای من - چیزهایی که ما را می کشند !!!
دنیای من
خدایا ... هرگز نگویمت دستم بگیر ، عمریست گرفته ای رهایم نکن !!!...

راگبی در دبیرستان سالانه جان 20 نفر را می گیرد


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

چاقی سالانه جان 30 هزار نفر را می گیرد


 

چیزهایی که ما را می کشند


وان حمام سالانه جان 340 نفر را می گیرد


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

ماشین های سکه ای سالانه جان 13 نفر را می گیرد

چیزهایی که ما را می کشند


 

رعد برق سالانه جان 10 هزار نفر را می گیرد


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

ترن هوایی سالانه جان 6 نفر را می گیرد


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

کوسه ها سالانه جان 5 نفر را می گیرند


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

اس ام اس زدن سالانه جان 6 هزار نفر را می گیرد


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

کرگدن ها سالانه جان 2900 نفر را می گیرند


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

هواپیما ها سالانه جان 1200 نفر را می گیرد

( که فکر کنم 1000 نفرش تو ایران باشند )

چیزهایی که ما را می کشند


 

اتش فشان ها سالانه جان 845 نفر را می گیرند


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

خرید در روز جمعه اخر سال , سالانه جان 550 نفر را می گیرد


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

افتادن از تخت سالانه جان 450 نفر را می گیرد


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

گوزن ها سالانه جان 130 نفر را می گیرد


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

قندیل های یخی سالانه جان 30 نفر را می گیرد


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

هات داگ ها سالانه جان 70 نفر را می گیرند


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

گردباد ها سالانه جان 60 نفر را می گیرند


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

ستاره های دریایی سالانه جان 40 نفر را می گیرد


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

سگ ها سالانه جان 30 نفر را می گیرد


 

چیزهایی که ما را می کشند


 

مورچه ها سالانه جان 20 نفر را می گیرند


 

چیزهایی که ما را می کشند

نوشته شده در تاریخ شنبه 30 مهر 1390 توسط کـــاظم