تبلیغات
دنیای من - Motion Blur تکنیکی شگفت انگیز در عکاسی !
دنیای من
خدایا ... هرگز نگویمت دستم بگیر ، عمریست گرفته ای رهایم نکن !!!...


یکی از بهترین سوژه های عکاسی که می توانید آن را حتی با دوربین های کامپکت هم اجرا کنید Motion Blur است. واقعیت این است که از ماتی حرکت بیشتر در عکاسی عروسی و ورزشی استفاده می شود اما وقتی شما حرکت را در عکستان در یک لحظه ثابت می کنید از حاصل کار چنان لذتی می برید که دوست دارید از این شیوه در همه جا بهره بگیرید.

دلیل اینکه از این تکنیک استفاده می شود برای این است که عکاسان از این شیوه برای ایستایی حرکت استفاده می برند. این شیوه متفاوت از فریز کردن زمان با سرعت بخشیدن به آن است. بحث در اینجا فوکوس کردن بهتر بر روی تصاویر است. اگر شما به این شیوه احاطه کامل داشته باشید از لذت عکاسی سرشار خواهید شد. اولین نکته در دستیابی به این شیوه درک سرعت شاتر است. به طور کلی وقتی شما دوربین تان را در مقوله سرعت شاتر باز می گذارید، هر نوع حرکتی را می توانید در قاب تصویرتان مات نمایید. بسته به نوع دوربین، سرعت شاتر از ۱/۴۰۰۰ در ثانیه (خیلی سریع) تا ۳۰ ثانیه (خیلی آهسته) را در بر می گیرد.گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

نوشته شده در تاریخ جمعه 29 مهر 1390 توسط کـــاظم