تبلیغات
دنیای من - مگسی را کشتم
دنیای من
خدایا ... هرگز نگویمت دستم بگیر ، عمریست گرفته ای رهایم نکن !!!...

 

 
 
مگسی را کشتم
 
نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، است

 
و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

 
طفل معصوم به دور سر من می چرخید

 
به خیالش قندم

 
یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد، گَندَم

 
ای دو صد نور به قبرش بارد

 
مگس خوبی بود

 
من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد

 
مگسی را کشتم


 

مرحوم حسین پناهی
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 28 مهر 1390 توسط کـــاظم