تبلیغات
دنیای من - دورانی که داشتم
دنیای من
خدایا ... هرگز نگویمت دستم بگیر ، عمریست گرفته ای رهایم نکن !!!...

 

 

 

امشب که دارم مینویسم دلـــــــــــــــم گرفته و به روزهایی فکر 

میکنم کــــــه فارغ از هـــر دغدغه ای به خــــواب میرفتم  به اون

دوران  و حسرتی که تمــــــــام وجــــودم رو  پر میکنه اما نمیذارم

حسرت  من رو فرا بگیره چون یـــه جا خوندم شیطان از چهار جانب

به انسان حمله میکند :

 1- از سمت راست که انسانها رو به ریا و ظاهر گرایی وادار میکنه

2 -  از سمت چپ کـــه انسانها  رو  به  فساد اخـــلاقی  میکشونه

3 - از جلو کــــه انسانها  رو نسبت به آینده  ناامید و بـــد بین میکنه

4 - از عقب کــــه انسانها رو نسبت بــــه گذشته حسرت آور میکنه

.

.

.

به همین دلیله کـــــــه نمیخــوام حسرت گذشته من رو اذیت کنه اما نمیتونم

بهش فکر هم نکنم  امـــا نمیذارم اذیتم کنه و حسرتش رو بخورم  روزهـــایی

که بی دغدغه به خواب میرفتم ، بی دلیل به سـادگی می تونستم  بخنــــدم

راستشو بخواید از بزرگ شدن میترسم ،میترسم چون کودکیم رو دوست دارم

و میخوام تـا بینهایت در دوران بی قیدی کودکی بمونم چقدر قهر و آشتی های

کودکی زیبــا هستن قهرش کوتاه و آشتیش طولانی بازیهاش بی کلک خنـــده هاش

بی ریاء . وقتی بچه بودم فکر میکردم اگه حرفامو بنویسم و بذارم تو بادبادک بفرستم هوا

میرسه به دست خدا تمام مدتی که بادبادکم میرفت هوا توی دلم  با تمام وجودم دعا میکردم

طوفان نشه ، کلاغا بادبادکم  رو نبینن تــا برسه به دست خدا صحیح و سالم . همه ی آرزوهام رو

اینجوری به دست خـــدا میرسوندم . حالا که فکر میکنم میبینم بد استدلالی هم نیست

هنوزم این کارو میکنم با این تفاوت که میدونم اون موقعی که دارم بادبادکو میفرستم هوا 

خدا داره ریز ریز کارام  رو میبینه بهش اعتماد دارم که مــن رو به تک تک آرزوهام میرسونه

مث دوران کودکیم سعی میکنم  قلب کودکیم رو تو ی سینه ام زنده نگه دارم و هیچ وقت

 با تزویر و دروغ  آلـودش نکنم از خــــدای گلــــم هم میخوام  کمکم کنه که اگه اون نباشه

تنهایی از عهده ی مراقبت از قلبم بــر نمیام شما هـــم مراقب قلبت باش دوست گلم به

 صداش اعتماد کن و بذار برای انسانها بتپه نــــه بر علیه اونها .............................

باور کن زندگی شوخی ای بیش نیست ......................................................