تبلیغات
دنیای من - مجله سرگرمی شماره 26
دنیای من
خدایا ... هرگز نگویمت دستم بگیر ، عمریست گرفته ای رهایم نکن !!!...

باهوش ترین ماهی قرمز دنیا


کمت comet نام ماهی قرمزی ست که همچون صاحب خود احتمالا باهوشترین موجود دنیاست، دن پومرلو، صاحب باهوش آن که اهل لس آنجلس هم هست او را طوری آموزش داده که میتواند یک سری کارهای جالب را در زیر آب انجام دهد.

این ماهی میتواند فوتبال و بسکتبال بازی کند و زیر یک میله لیمبو برقصد.این نابغه ی آبها میتواند با حلقه حرکات نمایشی انجام دهد و حتی قادر است از چند مانع بگذرد و توپ را از بین میله های عمودی عبور دهد.
دکتر پومرلو از تکنیک تقویت مثبت برای تربیت این ماهی استفاده کرده است. یکی از روشها اینست که وقتی ماهی حرکتی را درست انجام داد به او غذا میدهد.. وی اظهار داشت هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد و هر کسی میتواند حیوانش را برای انجام یک چنین حرکات مشابهی تربیت کند. 

  

یک کارشناس تربیت ماهیان میگوید ماهی ها از انسانهایی که به آنها آموزش میدهند هم باهوشترند.”با ابزار صحیح و دادن غذا بعنوان جایزه ماهی میتواند بسرعت حقه ها و حرکات پیچیده و سخت مانند رقص لیمبو،حرکات مارپیچ و بازی با حلقه را انجام دهد.” دیگر ممکن است مردم به جای سگ ،ماهی بخرند”. 

  

دکتر پومرلو رکورد رسمی جهانی را به خاطرداشتن یک ماهی قرمز با هنرنمایی های جالب ویک ماهی دم پرچمی سه ساله دیگری بنام آلبرت انیشتن از آن خود کرده است. کمت ۴ اینچی حرکات نمایشی آلبرت را یاد گرفته است و تاج باهوشترین ماهی جهان را بر سر دارد 
 

   

 

عشق در نگاه بزرگان

عشق میوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش می رسد . مادر ترزا


 

عشق نخستین سبب وجود انسانیست .  وونارگ


 

عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری روزافزون می گردد .  ارد بزرگ


 

عشق ما را می کشد تا دوباره حیاتمان بخشد .  شکسپیر


 

عشق مانند بیماری مسری است که هر چه بیشتر از آن بهراسی زودتر به آن مبتلا میشوی .  شانفور


 

عشق برای روح عادی یک پیروزی و برای روح بلند یک فداکاریست .  کوستین


 

عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند .  جبران خلیل جبران


 

عشق برای مرد از احساسات عمیق و غیر ارادی نیست ، بلکه قصد و عقیده است  .  مادام دوژیرادرن


 

عشق هوس محبوب شدن نزد معشوق است .  زابوتن


 

عشق نخستین بخش از کتاب مفصل بیوفائی است .  ژرژسان


 

عشق معجزه ایست . امیل زولا


 

عشق شیرینی زندگیست .  مارسل تینر


 

عشق مزیت دو فردیست که دائم سبب رنج و اندوه یکدیگر می شوند  .  سنت بوو


 

عشق یکنوع تب و حرارت شدید است .  استاندال


 

عشق گل کمیابی است .  آندره توریه


 

عشق حادثه ایست .  کولارن


 

عشق چیزیست که به هیچ چیز دیگر شباهت ندارد . ریشله


 

عشق ما را میکشد تا دوباره حیاتمان ببخشد . بوبن


 

عشق شاه کلیدی است که تمام دهلیزهای قلب را میگشاید . ایوانز


 

عشق این توانائی را می دهد که بگوئید ، پوزش می خوا هم .  کن بلانچارد


 

عشق یعنی ترس از دست دادن تو  . مثل ایتالیائی


 

عشق تاریخچه زندگی است.... اما در زندگی مرد واقعه ای بیش نیست .  مادام دواستال


 

عشق همیشگی است این ما هستیم که ناپایداریم ،عشق متعهد است مردم عهد شکن، عشق همیشه قابل اعتماد است اما مردم نیستند .  لئوبوسکالیا


 

عشق عبارت است از وجود یک روح در دو کالبد. عاملیست که دو تن را مبدل بفرشته ی واحدی می کند . ویکتور هوگو


 

عشق رمز بزرگیست . افلاطون


 

عشق تجارت خطرناکیست که همواره به ورشکستگی می انجامد .  شانفور


 

عشق نبوغ عقل است. توسنل


 

عشق دردیست که فقط سه دارو دارد: گرسنگی ، انتظار ، انتحار .  کراتس


 

عشق نمی دانم چیست و نمی دانم چگونه سپری می شود .  مادموازل دوسگوری


 

عشق دردیست شدیدتر از تمام دردهای دیگر ، زیرا در عین حال روح و قلب و کالبد را رنج می دهد . ولت


 

عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد و الا معشوق بهانه است . آلفونس کار


 

عشق ظالمی است که به احدی رحم نمی کند .  کرنی


 

عشق ، خطای فاحش فرد در تمایز یک آدم معمولی از بقیه ی آدم های معمولی است .  برنارد شاو


 

عشق چیزیست که بیعقلان را عاقل می کند و عاقلان را عاقلتر می نماید و آن ها را که بیش از اندازه عاقلند را کمی بی قید می سازد .؟


 

عشق چیزیست که نخست به شما پرو بال می دهد تا بعد بهتر بتواند بدامتان بیندازد .  د. اسمیت


 

عشق ، عشق می آفریند . عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند . دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد . زندگی ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق می آفریند .  مارکوس بیکل


 

عشق خوشبختی است که دو طرف برای هم ایجاد می کنند . ژرژسان

عكس ها یی از بچه های گروه زد بازی