تبلیغات
دنیای من - حرفای بهار به دوستش
دنیای من
خدایا ... هرگز نگویمت دستم بگیر ، عمریست گرفته ای رهایم نکن !!!...

تا حالا به آرزوهات فکر کردی دوستِ من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

میدونی از این دنیا چی میخوای ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

امروز  تو  رادیو  شنیدم  کــه  میگفت : توی این دنیــــا

حداقل پنچ نفر هستند که تو رو بی نهایت دوست دارند

 به حدی که حاضر هستند فدای تو و سلامتی تو شوند

.

.

تا حالا به این فکر کردی این پنچ نفر با تو  چه نسبتی دارند

اگه دقیق فکر کنی میفهمی واقعا این تعداد افراد هستند

که  به  تـــو  ایمان  دارند  و  به  تــو  عشــــق می ورزند !!

پس ببین چقد مهمی و عـــزیز پس تـــو  هم عشـــق بورز

و حداقل حــــاضر  باش  بـــرای  پنچ  نفر جون  فــــدا کنی

عشــــق بورز بدون  اینکه  انتظار داشته باشی که برای تو

 جبــــران  کنند  اونوقته  کـــه میبینی  چقد  زندگی  زیبـــاست   

آره غایت دنیا از نظر من همینه عشق  ورزیدن و دوست داشتن ِهمه

اگه فک میکنی اونها لیاقت عشق تو رو ندارند به این فکر کن که تو لیاقت اینو

داری که بی نهایت عشق بورزی نه تنها به انسانها حتی به تمام موجودات این زمین فانی .

 موفق باشی دوست من اینا حرفای دل خودم بود امیدوارم بتونی ببخشی ، دوست داشته باشی

و  عشق  بورزی و  زیبا زندگی کنی .  به خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا و عدالتش ایمان داشته باش ...